Elke gemeente in Nederland is verplicht om ieder jaar een aantal statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) een woning aan te bieden. De gemeente Westerwolde heeft deze taakstelling gegund aan Rzijn. Stichting Rzijn werkt samen met woningbouwcorporatie Acantus en het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) om deze taakstelling te realiseren. De regievoerder van de COA koppelt statushouders aan de gemeente Westerwolde.

Huurcontract

Stichting Rzijn vraagt vervolgens Acantus om een huurwoning. Na het tekenen van het huurcontract begeleidt Stichting Rzijn de statushouder nog enige maanden tot de zaken op bepaalde gebieden, zoals financiën en scholing, op orde zijn. Iedere statushouder die in de gemeente Westerwolde komt wonen, moet een inburgeringscursus volgen op een school in de buurt.

Taalcoachproject

Naast het begeleiden van statushouders/inburgeraars, organiseert Rzijn het taalcoachproject, waarbij het gaat om het oefenen van de Nederlandse taal. Nieuwe inwoners die de taal leren, worden gekoppeld aan een vrijwillige taalcoach van Rzijn. Huiswerkbegeleiding is de basis van dit project. Veel oefenen met Nederlands sprekende vrijwilligers geeft statushouders de kans de Nederlandse taal zich sneller eigen te maken. Ook wordt praktisch geoefend door bijvoorbeeld samen boodschappen te doen.