Voor mensen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten, biedt Rzijn een activeringstraject met een plaats in het vrijwilligerswerk. Het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten kan mogelijk een eerste stap op weg naar werk zijn. Deelnemers aan de activering worden aangemeld door de werkcoaches van de gemeente Westerwolde.

Kennismakingsgesprek

Direct na hun aanmelding bij Rzijn volgt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Samen met de deelnemer wordt gezocht naar passend vrijwilligerswerk. Zodra duidelijk is waar en hoe iemand geplaatst kan worden in het vrijwilligerswerk, gaat hij of zij aan de slag.

Klik hier om uw Steunstee te vinden.