Stichting Rzijn zet alle vrijwilligers in het zonnetje

1 oktober, 2018

Zo’n 80 vrijwilligers waren te gast op de vrijwilligersmiddag van Stichting Rzijn op 27 september. Een zonnige dag was het zeker! Een grote groep vrijwilligers arriveerde op de fiets. Na het welkom met koffie en taart was er een keuzeprogramma. Zo kon iedereen iets kiezen wat aansloot bij de interesse. Een wandeling met boswachters langs een prachtige route in Ter Wupping, een rondleiding op de melkveehouderij van de familie Kuper, een lezing over de traumahelikopter (Mobiel Medisch Team) of een workshop Positieve Gezondheid. Ondertussen was er volop tijd voor ontmoeting en gesprek onderling en met de medewerkers van de afdeling Welzijn.

De middag werd afgesloten met een lekker pannenkoekenbuffet. De hele zaal zat helemaal vol met vrijwilligers. Van taalcoaches, bezorgers van het Westerwolds Seniorenblad tot respijtvrijwilligers en vervoersvrijwilligers. “Gezamenlijk met jullie als vrijwilligers kunnen we veel betekenen voor de inwoners van Westerwolde-Zuid” aldus Grietje Wigchers, waarnemend directeur van Rzijn. “We zijn trots op zo’n mooie groep”.


Servicepunt Vrijwilligerswerk: talenten koppelen aan vacatures

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk bemiddelt tussen mensen die vrijwilliger willen worden en organisaties die vrijwilligers zoeken. Esther Dulfer is coördinator en probeert voor elke vrijwilliger een zo passend mogelijke functie te vinden bij een zo passend mogelijke organisatie. “Als er een vacature binnenkomt, ga ik na wat de functie precies inhoudt, wat voor organisatie het is en welke begeleiding men geeft. Als iemand zich meldt voor vrijwilligerswerk, bespreken we de interesses, de ervaring en probeer ik (misschien wel verborgen) talenten te vinden. Daarna ga ik kijken wat er mogelijk is.”

Het Servicepunt is ondergebracht bij Stichting Rzijn en bemiddelt jaarlijks zo’n 80 vrijwilligers naar organisaties in Westerwolde. De oudste is 90 en brengt krantjes rond, de jongste is 17 en bezoekt eenzame ouderen. Het aantal mannen en vrouwen is ongeveer gelijk en het zijn mensen met een baan, met pensioen, een eigen zaak en soms studenten.

Daarnaast zetten 230 mensen zich als vrijwilliger in bij diverse onderdelen van Rzijn, zoals in kinderopvang, jongerenwerk, ouderenwerk, mantelzorg, schuldhulpverlening en peuterspeelzaal.

In gesprekken met ‘kandidaat-vrijwilligers’ benadrukt Esther altijd hoe belangrijk het is om grenzen te kennen en aan te geven. Ook ‘afstand nemen’ is de kunst. “Vrijwilligers zijn enthousiast en graag bereid om andere dingen te doen dan is afgesproken. Maar het is echt van belang dat beide partijen zich aan de afspraken houden en bij ‘nieuwe vragen’ doorverwijzen naar de deskundigen binnen de organisatie.”

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, stelt Esther. “Er horen nu eenmaal verantwoordelijkheden bij, dat je afspraken nakomt en doet wat is afgesproken.” Het valt Esther wel op dat steeds meer mensen liever niet wekelijks gebonden willen zijn. “Dat is de nieuwe uitdaging in onze bemiddeling voor vrijwilligerswerk: zorgen voor functies voor een bepaald project of een bepaalde periode.”

Ook zin in vrijwilligerswerk?

  • Bezoeken van eenzame ouderen
  • Gezelschap bij mensen met een (sociale, verstandelijke) beperking
  • Vervoer met auto of busje van ouderen naar bijvoorbeeld ziekenhuis of dagbesteding
  • Onderwijsondersteuning aan inburgeraars
  • Voorlichting aan senioren (75-plus) over zorg en allerlei regelingen
  • Gastheren en gastvrouwen bij ontmoetingsactiviteiten
  • Begeleiding en activiteitenontwikkeling voor ouderen, kinderen, vluchtelingen
  • Mantelzorgondersteuning en Respijtzorg
  • Bestuurlijke ondersteuning bij lokale verenigingen

 

Wie meer wil weten of vrijwilligerswerk wil doen:

Bel 0599-582460 of mail naar servicepuntvrijwilligerswerk@rzijn.nu

Vrijwilligersvacatures: www.vrijwilligersgroningen.nl