U kunt hier terecht voor gratis, deskundig en onafhankelijk advies op allerlei gebieden zoals uitkeringen, wonen, financiën, echtscheiding, belastingen, studiefinanciering, huurkwesties, toeslagen, ontslag en arbeidsongeschiktheid.
De sociaal raadslieden kunnen helpen bij het schrijven van bezwaarschriften, de omgang met instanties en het bemiddelen bij problemen op het gebied van werk en inkomen. Er kan ook gekeken worden of u gebruikt maakt van alle financiële regelingen waar u recht op heeft. Hierbij kan gedacht worden aan toeslagen maar ook aan allerlei minimavoorzieningen die er zijn vanuit de gemeente Westerwolde.

 

Ook zijn de sociaal raadslieden aangewezen door de Belastingdienst als Toeslagenservicepunt. Zij hebben door middel van een eigen inlogcode toegang tot alle gegevens. Hiervoor is alleen een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig. Er kan met u gekeken worden of u nog recht heeft op bepaalde toeslagen of dat de huidige toeslagen juist zijn vastgesteld.
De sociaal raadslieden hebben een geheimhoudingsplicht en zijn geen verantwoording verschuldigd aan overheden of uitkeringsinstanties. Tevens hebben de sociaal raadslieden een geheimhoudingsplicht.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via de Steunstee Ter Apel met telefoonnummer 0599-582460. Dit kan ook per email via:shv@rzijn.nu