Door ontslag, door echtscheiding of na lange tijd leven van een minimuminkomen, kunnen schulden ontstaan. In dat geval kunnen de medewerkers van Rzijn samen met u naar een mogelijke oplossing zoeken.


Vragen over:

  • Aanmelding voor de cursus ‘Omgaan met geld’
  • Schulden of betalingsachterstanden
  • Bezuinigen of hulp bij inkomen en uitgaven
  • Het aanvragen van voorzieningen zoals toeslagen of kwijtschelding
  • Administratieve ondersteuning
  • Aanmelding voor een schuldenregeling

Aanmelding

Aanmelden kan per telefoon, per e-mail of door langs te komen in een Steunstee. Er wordt dan samen met u gekeken naar uw financiële situatie, zowel naar uw inkomen als naar uw schulden. Ook wordt gekeken of u wellicht nog een aanvulling op uw inkomen kan krijgen door een aanvullende uitkering, bijzondere bijstand of toeslagen. Samen wordt er een plan van aanpak gemaakt. In het geval van schulden kan er een budgetcoachingstraject worden gestart met begeleiding vanuit Stichting Rzijn. Dan worden er betalingsregelingen afgesproken met de schuldeisers en wordt u begeleid bij het doen van de betalingen. Wanneer de schulden problematisch zijn wordt u doorverwezen naar de Gemeentelijke Kredietbank te Assen.

Medewerking

U doet vrijwillig mee aan de hulpverlening maar uw medewerking is van groot belang. Dat betekent bijvoorbeeld dat u de informatie geeft die nodig is, de gemaakte afspraken nakomt en in de tussentijd geen nieuwe schulden maakt.

Contactformulier Schuldhulpverlening

Laat hier uw gegevens achter en er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen door één van onze medewerkers.