Het Ouderenwerk van Rzijn draagt bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen woonomgeving en aan het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen. Dat gebeurt door ouderen te informeren over mogelijkheden voor ondersteuning en voorzieningen alsmede door een uitgebreid aanbod aan activiteiten op diverse locaties in de gemeente.

Dagelijks spreekuur

De welzijnswerkers houden daarvoor dagelijks spreekuur in de Steunstees of komen op huisbezoek. De ouderenadviseur staat met raad en daad bij om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De ouderenadviseur geeft informatie en advies, maar kan ook ondersteunen en begeleiden bij complexe hulpvragen. Het gaat bijvoorbeeld om thema’s zoals eenzaamheid, dementie, mantelzorg, ouderenmishandeling en zorgmijdendgedrag.

De ouderenadviseur werkt samen met andere professionals in de gemeente Westerwolde, zoals thuiszorg, huisarts en gemeente. Hierdoor weet de ouderenadviseur welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en welke mogelijk aansluiten bij de wensen behoeften van ouderen.

U vindt de ouderenadviseurs in de Steunstees. De ondersteuning is gratis en vrij toegankelijk voor ouderen in de gemeente Westerwolde.