Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Rzijn.

Kamer van Koophandel nummer
41015098

RSIN/fiscaal nummer
8000 48 258

Contactgegevens 
Klik hier voor onze contactgegevens.

 

Doelstelling
Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding van de leefbaarheid in de gemeente Westerwolde.

Bestuur
– Directeur: Mevr. G. Wigchers-Sandker
– Voorzitter: Dhr. J.G. Sanders
– Penningmeester: Mevr. M.G. Scholte-Aalbes – Schomaker
– Lid: Dhr. H.J.B. Weinans

In het Directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd. In de Akte Juridische Fusie staan de verdere regels vermeld.

Beleidsplan
Klik hier voor het strategisch beleidsplan van stichting Rzijn.

Beloningsbeleid
De bestuurders van stichting Rzijn volbrengen hun taak vrijwillig en ontvangen enkel een vacatievergoeding van maximaal €1.200,-  per persoon per jaar voor hun inzet. Binnen het welzijngedeelte van onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Binnen het kinderopvanggedeelte van onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Kinderopvang en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Financiële verantwoording    
Klik hier voor het meest recente financiële overzicht.

Jaarverslag      
Klik hier voor het meest recente jaarverslag.