Als organisatie met de idealistische naam ‘Rzijn’, vinden we het belangrijk dat we de betekenis van onze bedrijfsnaam vertalen naar een kenmerkende werkhouding en daarmee onze uitstraling naar de omgeving.

‘Rzijn’ staat voor: ‘iedereen doet ertoe’ of ‘iedereen mag er zijn’. In onze PR brengen we dit onder meer naar buiten als: ‘Met onze medewerkers staan wij voor kwaliteit, betrokkenheid en openheid. Met deze houding wensen we als organisatie een wezenlijke bijdrage te leveren aan gelijke kansen op levenskwaliteit voor iedereen’.

Om deze visie en houding ook daadwerkelijk waar te maken, is het belangrijk dat we met elkaar binnen Rzijn kunnen steunen op gezamenlijke kernwaardes. We mogen groeien. Het stevig neerzetten van de bouwstenen van Rzijn is een groeiproces. Met elkaar maken we dit mogelijk door te vertrekken vanuit een gezamenlijke intentie, namelijk Rzijn ook daadwerkelijk de uitstraling te geven dat iedereen er toe doet.

Kernwaarden

1. Vertrouwen
2. Openheid
3. Initiatief

Waarom de keuze voor deze 3 kernwaarden?
Zonder vertrouwen kan er geen sprake zijn van veiligheid. Vertrouwen is de basis, het fundament, van de hele organisatie. Als er bij inwoners geen vertrouwen zou zijn in onze organisatie dan zou niemand gebruik maken van onze diensten. Dit vertrouwen kunnen we alleen uitstralen als alle medewerkers vertrouwen hebben in elkaar en in de kracht van de organisatie als totaal.

Openheid staat voor transparantie. We willen laten zien wie we zijn door openheid van zaken te geven en laten zien hoe wij onze taak uitvoeren en op welke wijze wij dit doen. We delen informatie en geven elkaar feedback. We zijn open over onze beweegredenen.

Als Rzijn willen we mee veranderen met de tijd en ingaan op de vraag die de omgeving aan ons stelt. De wereld om ons heen is continue in verandering. Rzijn is een lerende organisatie en daarvoor vormt initiatief de basis. Zonder initiatief is er geen sprake van verandering maar blijven we alles op dezelfde wijze doen. Initiatieven hoeven niet altijd groots en meeslepend te zijn maar kunnen ook klein maar fijn zijn. Altijd gericht met het oog op de wezenlijke bijdrage die wij voor alle inwoners in alle levensfasen in de gemeente Westerwolde willen leveren. Deze kernwaarden zijn het fundament waarop we werken. Dit kunnen we ook nooit alleen volbrengen en daarom doen we dit met elkaar en voor elkaar.