Afdelingen
Stichting Rzijn bestaat sinds 1-1-2020 enkel nog uit de afdeling ‘Kinderopvang’.

Bestuur
Stichting Rzijn werkt met een bestuur en directeur, waarbij de directeur handelt in opdracht van het bestuur waarbij bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut.

Bestuursoverzicht:

  • Directeur: Mevr. G. Wigchers
  • Voorzitter: Dhr. J.G. Sanders
  • Penningmeester: Mevr. M.G. Scholte-Aalbes – Schomaker
  • Lid: Dhr. H.J.B. Weinans

Er wordt gewerkt volgens de governance code “sociaal werk”.

Hoe de organisatie er schematisch uitziet kunt u bekijken in het organogram.

Rzijn werkt vanuit een aantal programma’s.