Afdelingen
Stichting Rzijn is opgedeeld in verschillende ‘afdelingen’: Kinderen, Jongeren, Ouderen, Welzijn & Steunstees, Vrijwilligerswerk, Voorportaal Schuldhulpverlening, Mantelzorg, Maatschappelijk werk, huisvesting en begeleiding Statushouders.

Bestuur
Stichting Rzijn werkt met een bestuur en directeur (Elly van de Ven), waarbij de directeur handelt in opdracht van het bestuur waarbij bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut.

Bestuursoverzicht:

  • Directeur: Mevr. P.G.M. van de Ven
  • Waarnemend Directeur: Mevr. G. Wigchers
  • Waarnemend Voorzitter: Mevr. M.G. Rass
  • Penningmeester: Mevr. M.G. Scholte-Aalbes – Schomaker
  • Lid: Dhr. G. Sanders
  • Lid: Dhr. H.J.B. Weinans

Er wordt gewerkt volgens de governance code “sociaal werk”.

Hoe de organisatie er schematisch uitziet kunt u bekijken in het organogram.

Rzijn werkt vanuit een aantal programma’s.