Mantelzorgondersteuning: Van een luisterend oor en praktische steun tot een vismaatje

9 november, 2018

Wekenlang maakt mevrouw De Boer zich grote zorgen over de gezondheid van haar man.

Ten einde raad belt ze de huisarts. Er volgt een ziekenhuisopname en na veel onderzoeken wordt in september 2017 vastgesteld dat haar man lijdt aan Lewy body dementie.  Een vorm van dementie waarvan de symptomen van uur tot uur en van dag tot dag kunnen wisselen.  “Uw man komt niet meer thuis”, zeiden de artsen.

Het pakt anders uit, want mevrouw De Boer besluit samen met de kinderen en in overleg met de neuroloog: “Ik doe het niet, daarvoor heeft hij nog teveel goede momenten. Mijn man komt weer naar huis!”

Via het ziekenhuis komt mevrouw De Boer in contact met het Team 290 van Lentis in Winschoten, deskundig op het gebied van dementie. De casemanager en de ouderenarts komen regelmatig bij het echtpaar thuis om hen samen te begeleiden in het ziekteproces. De casemanager regelt ook dat haar man twee dagen per week naar de dagopvang kan.

Mevrouw heeft zelf, als mantelzorger, behoefte aan meer persoonlijke ondersteuning en herinnert zich een voorlichtingsavond voor Vrouwen van Nu van stichting Rzijn over eenzaamheid. Ze belt een van de sprekers van die avond en die zegt ‘Ja hoor, dat geldt zeker ook voor u.’

Daarna volgt een afspraak met mantelzorgconsulent Fenna Dinkla van het Steunpunt Mantelzorg van Rzijn. “Ik vond het zo spannend! Maar ik zag haar en wist meteen ‘dit komt goed, dit is een lieverd’. En dat blijkt ook zo te zijn. Fenna kan ontzettend goed luisteren, het is zo belangrijk dat er op moeilijke momenten iemand is met een luisterend oor. En ze doet veel meer, zoals helpen bij het invullen van formulieren en zaken uitzoeken als dingen niet goed lopen. Toen al het papierwerk en de praktische zaken geregeld waren dacht ik bij mezelf ‘Wat kan Fenna hier nu nog?’ Nou, heel veel, heb ik gemerkt. Als ze binnenkomt dan geeft ze je zo veel vertrouwen, je durft je hart te luchten en ze denkt met me mee.”

“Voor mij wordt het zwaarder”, vertelt mevrouw De Boer. “Als ik de casemanager en de ouderenarts van team 290 én Fenna niet had, weet ik niet wat er gebeurd was. Ik besef dat ik zelf alle beslissingen moet nemen, de rollen zijn omgedraaid. Vroeger hakte mijn man de knopen door bij grote beslissingen. Nu komen de meeste beslissingen op mij neer, wat best wel wennen is.”


Lotgenotencontact
Op aanraden van de mantelzorgconsulent gaat mevr. de Boer een keer naar een lotgenotenbijeenkomst van het Steunpunt Mantelzorg. Daar ontmoet ze een vroegere kennis.

De ontmoeting met de vroegere kennis krijgt een persoonlijk vervolg als ze elkaar tegenkomen in het dorp. “Zullen we een keer ergens koffie drinken”? stelt mevr. de Boer voor. Het slaagt en sindsdien gaan ze regelmatig samen op stap. Hun situatie en hun mannen lijken veel op elkaar. Tijdens een uitje naar Ikea geeft de vroegere kennis aan meer hulp nodig te hebben. “Ik heb haar aangeraden om ook eens met Fenna te praten. Dat deed ze en dit contact heeft ook vervolg gekregen”.


Een vismaatje
“Vroeger ging mijn man regelmatig vissen, maar dit lukt niet meer alleen. Fenna kwam op een goed moment op het idee om een ‘vismaatje’ voor mijn man te zoeken, iets wat goed en leuk is voor mijn man en daarmee ook voor mij. Het lukt Fenna bij een collega die bemiddelt voor vrijwilligerswerk om een vrijwilliger te vinden die goed past bij ons en die af en toe gaat vissen met mijn man. Via de app spreekt de vrijwilliger met mij af wanneer hij mijn man ophaalt en geeft hij door wanneer ze weer thuiskomen. Dit loopt bijzonder goed!”

Mevrouw de Boer raadt het mantelzorgers aan: “Zoek contact met het Steunpunt Mantelzorg bij behoefte aan (extra) ondersteuning. Als de zorg voor je partner (of je ouder(s) of je kind) intensief is geworden, is het prettig dat je je verhaal kwijt kunt en dat er iemand is die met je meedenkt: dat kan bij de mantelzorgconsulent. Bij mij is het zo: de casemanager en de ouderenarts van Team 290 zijn er voor mijn man én mij en Fenna richt zich alléén op mij. Daar ben ik ontzettend blij mee.”

 

(Om privacyredenen is de naam van de familie gefingeerd).