Mantelzorgcompliment 2018

14 september, 2018

Mantelzorgcompliment aanvragen tot uiterlijk 18 oktober 2018

Gemeente Westerwolde waardeert mantelzorgers
De gemeente Westerwolde waardeert de vele mantelzorgers die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste(n). Daarom kunnen mantelzorgers over 2018 eenmalig een geldbedrag van € 200,- ontvangen.

Wat is mantelzorg? Wie is mantelzorger?
Mensen die langdurig en onbetaald voor een naaste zoals een partner, ouder of kind, familielid, vriend of kennis zorgen zijn mantelzorger. Een mantelzorger is geen beroepskracht maar zorgt vanuit een persoonlijke band voor iemand. Bijvoorbeeld een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, maar ook emotionele steun of verzorging. Daarmee leveren zij een grote bijdrage aan de zelfredzaamheid van deze mensen. Dat vraagt vaak veel tijd en energie.

Ook jongeren onder de 18 jaar kunnen mantelzorger zijn. Bij jonge mantelzorgers gaat het om kinderen en jongeren die zorgen voor een gezinslid, zodanig dat dit invloed heeft op hun dagelijks leven en ontwikkeling.

Wanneer komt de mantelzorger in aanmerking voor het mantelzorgcompliment?
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet de mantelzorger in 2018 minimaal  acht uur per week en langer dan drie maanden zorg hebben geboden.

Aanvragen
De mantelzorger kan  het mantelzorgcompliment tot uiterlijk 18 oktober 2018 aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en  op te sturen naar:

  • Gemeente Westerwolde, Antwoordnummer 2501, 9500 ZH, Sellingen

of

Mantelzorgers die bekend zijn bij de Steunpunten Mantelzorg bij Rzijn en Welzijn Bellingwedde ontvangen automatisch een aanvraagformulier.

De Steunstees van Rzijn en Welzijn Bellingwedde leveren hulp bij het invullen van het aanvraagformulier.

Steunpunten Mantelzorg
Bij de Steunpunten kunnen mantelzorgers ook kosteloos terecht voor informatie en advies, ondersteuning en respijtzorg.

In de Week van de Mantelzorg van 5 tot 9 november 2018 organiseren de Steunpunten Mantelzorg diverse activiteiten. Ook wordt u dan uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van het mantelzorgcompliment. Wanneer u in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment, ontvangt u hierover eind oktober 2018 meer informatie.