Mantelzorgcompliment 2017

12 oktober, 2017

Ook dit jaar willen Bellingwedde en Vlagtwedde hun waardering uitspreken voor de vele mantelzorgers die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste. Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en wilt u uw mantelzorger( s) bedanken voor hun goede zorgen het afgelopen jaar? Dan kunt u vanaf heden een aanvraag voor het mantelzorgcompliment bij de gemeente indienen. We roepen u in het bijzonder op om ook jonge mantelzorgers aan te melden. Mantelzorgers die geregistreerd zijn bij het Steunpunt Mantelzorg Vlagtwedde ontvangen het formulier via het Steunpunt in de week van 16 tot 20 oktober 2017.

Westerwolds Mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment bestaat uit cadeaubonnen met een gezamenlijke waarde van € 200,- te besteden bij ondernemers in Westerwolde.

Met ingang van dit jaar wordt er maximaal 1 Westerwolds Mantelzorgcompliment per huisadres toegekend.

Aanvragen
Mantelzorgers kunt u aanmelden via het formulier: ‘Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2017’. Ook is het formulier op te vragen bij bij Rzijn via het Steunpunt Mantelzorg Vlagtwedde, (0599) 58 24 60 of via mantelzorgvlagtwedde@rzijn.nu. Ook kunt u hiervoor terecht bij één van de Steunstees.

Criteria
U bent mantelzorger als u minimaal acht uren per week en langer dan drie maanden onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon in onze gemeenten. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De aanvraag moet voor 15 november 2017 worden ingediend.