Mantelzorg en vrijwilligerszorg lijken op elkaar. Toch zijn er belangrijke verschillen. Mantelzorgers zorgen voor iemand vanuit een bestaande relatie en kunnen hun zorg niet zomaar stoppen of zelf regelen. Vrijwilligerszorg wordt meestal geboden vanuit een organisatie. Vrijwilligers kunnen hun zorgen zelf indelen en ook weer stopzetten.

Vrijwilligerhulp thuis

Er zijn diverse organisaties en verenigingen die vrijwilligerszorg kunnen bieden. Stichting Rzijn biedt ook vrijwilligershulp in de thuissituatie. Vrijwilligers kunnen hulp bieden in de vorm van (zieken)bezoek, (rolstoel)wandelen, uitstapjes en ontspanningsactiviteiten, vervoer, boodschappen doen, begeleiding naar het ziekenhuis, etc.

Hulp bij palliatieve of terminale zorg thuis

Als mantelzorger en verzorgde graag samen willen blijven, kan het prettig zijn om hulp van vrijwilligers in de thuissituatie in te schakelen. Voor de mantelzorger om even vrijaf te nemen en voor de verzorgde om contacten met buitenstaanders te onderhouden. Inwoners van Stadskanaal en Westerwolde kunnen hiervoor een beroep doen op een groep vrijwilligers voor de Terminale en Palliatieve Vrijwillige Thuishulp. U kunt hiervoor contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Zuid Groningen.