Trefpunt mantelzorg
Vindt u het fijn om andere mantelzorgers te ontmoeten en kennis en vaardigheden op te doen? Dan bent u van harte uitgenodigd voor het Trefpunt Mantelzorg in Ter Apel. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 26 januari van 14.00-16.00 uur. De invulling van het Trefpunt Mantelzorg willen we graag afstemmen op de wensen van u als deelnemers. Het trefpunt Mantelzorg is bedoeld voor alle mantelzorgers, van jong tot oud waarbij het niet uitmaakt voor wie u zorgt of met welk ziektebeeld u veel in aanraking komt. Elke maand organiseren we een Trefpunt Mantelzorg in Ter Apel van 14.00-16.00 uur in Steunstee Ter Apel, Dr. Bekenkampstraat 37. Hieronder de vrijdagen tot de zomervakantie waarop het Trefpunt Mantelzorg wordt georganiseerd.

23 februari: Workshop Positieve gezondheid deel 1
16 maart: Programma in kader van Grunneger Toal/Muziek
20 april: Omgaan met onbegrip/hebben van verwachtingen – Spreker: Wycher van den Bremen
18 mei: Werken aan een goede ademhaling – Spreker: Marianne Korsten FTC Noord
15 juni: Respijtzorg/Mogelijkheden WMO
13 juli: Workshop Positieve Gezondheid deel 2

 

Nieuwe activiteit muziek en bewegen voor mensen met dementie
Op 26 januari gaat het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Rzijn van start met een project voor mensen met dementie die thuis wonen en (nog) niet naar dagopvang gaan. We zien in de praktijk steeds meer mensen met dementie die thuis wonen. Voor die doelgroep wil het Steunpunt Mantelzorg een wekelijkse activiteit aanbieden in Steunstee Ter Apel, Dr. Bekenkampstraat 37 op de vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur. De ene week met een beweegprogramma en de andere week met muziek. De activiteit wordt voor de duur van één jaar kosteloos aangeboden. Het betreft een pilotproject.

 

Aanmelden deelnemers activiteit bewegen en muziek
Wilt u graag deelnemen aan de nieuwe activiteit of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Steunstee Ter Apel via 0599-582460 of mail naar mantelzorgvlagtwedde@rzijn.nu. De activiteit is afgestemd op mensen met dementie in de thuissituatie. Heeft u (nog) geen diagnose, maar bent u vergeetachtig of merkt u dat uw partner of ouder vergeetachtig wordt of zich terugtrekt uit het sociale leven? En bent u geïnteresseerd in de beweeg- en muziekactiviteit? Neem dan contact met ons op. Wij zijn enthousiast om door middel van deze nieuwe activiteit een stukje leefplezier toe te voegen voor mensen met dementie. De beweegactiviteit wordt gegeven door Ada de Jonge, vakdocent Meer Bewegen voor Ouderen. De muziekactiviteit staat onder leiding van Bert Drenthe, zanger/entertainer. Begeleiders van dit project worden geschoold door City Proms Embrace waarbij een muziektherapeut betrokken is vanuit het conservatorium in Groningen.

Foto: projectleden volgen de voorbereidende workshop

Mantelzorgers mogen naar keuze meedoen, het Trefpunt mantelzorg bezoeken of de mogelijkheid benutten iets voor zichzelf te doen. Praktische zaken als vervoer lossen we graag in overleg op.

 

Uitleen Ipad voor extra ondersteuning
Heeft u een intensieve zorgtaak en zou u het prettig vinden om regelmatig contact te hebben met het Steunpunt Mantelzorg voor ondersteuning? Dan is het Ipadproject misschien iets voor u. Rzijn wil met dit nieuwe project extra ondersteuning op maat bieden aan mantelzorgers en stelt hiervoor in totaal 10 Ipads beschikbaar.
Heeft u interesse? Dan ontvangt u een Ipad in bruikleen en maken wij afspraken met u wanneer wij met u “facetimen”. Facetimen kunt u zien als bellen met beeld. Zo willen we dienstverlening op maat bieden waarbij we gebruik maken van de technische mogelijkheden. Wij kunnen u ook adviseren over ondersteunende apps die voor mantelzorgers interessant kunnen zijn of trainingen die u online kunt volgen. U krijgt een instructie hoe u met de tablet kunt werken. Deelname is kosteloos en voor de duur van drie maanden. Als het wenselijk is, wordt de termijn met drie maanden verlengd.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar mantelzorgvlagtwedde@rzijn.nu of neem telefonisch contact op via Steunstee Ter Apel 0599 582460.