Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt mee over welke zorg het beste bij mensen past en hoe dit geregeld kan worden. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van iemands positie, zodat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden over de zorg die geboden wordt of gaat worden.

Oplossingen

De cliëntondersteuner staat naast de mensen, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. Ook kan de cliëntondersteuner helpen bij de aanvraag voor ondersteuning zoals bijvoorbeeld voor de WMO.