De gezinscoach biedt intensieve en langdurige begeleiding aan gezinnen, waarvan de ouders problemen ervaren met de opvoeding van hun kind(eren). Daarnaast kunnen er andere problemen spelen (bijvoorbeeld een echtscheiding, huiselijk geweld, psychische of financiële problemen).

Doel

De gezinscoach helpt bij het aanpakken van moeilijke situaties door samen met het gezin en het netwerk te zoeken naar oplossingen. Het doel is om de vaardigheden van ouders te versterken en de balans in het gezin te herstellen. Deze begeleiding kan maximaal 9 maanden duren, waarbij de huisbezoeken worden afgestemd op de hulpvraag en hulpfase.

Methodiek

Er kunnen verschillende methodieken worden ingezet (zoals Videohometraining, Teken je gesprek en Rots en Water). Gedurende de begeleiding wordt gekeken of het gezin zelfstandig verder kan (eventueel met een lichtere vorm van hulp) of dat verwijzing naar intensievere hulpverlening nodig is.