Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) kan iedereen terecht zonder verwijzing of indicatie. Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen bij het oplossen van problemen en het omgaan met problemen in het dagelijks functioneren. Want iedereen heeft wel eens problemen waarvoor de hulp van een ander nodig is. De hulpvraag kan hierbij heel breed zijn. Afhankelijk van uw vraag krijgt u informatie, advies, begeleiding of steun.

Omgaan met problemen

Het (algemeen) maatschappelijk werk ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen in het dagelijks functioneren. Afhankelijk van de vraag wordt er informatie, advies, begeleiding of ondersteuning gegeven.

Problematiek

Problemen waarmee u terecht kunt bij het algemeen maatschappelijk werk zijn o.a. slechte huisvesting, opvoedingsondersteuning, gezondheidsproblemen, conflicten in relaties (zoals bijvoorbeeld een echtscheiding), zware stress en eenzaamheid.

Doel

Het doel van de hulp vanuit het algemeen maatschappelijk werk is dat de situatie van de hulpvrager verbeterd. Dit doel wordt bereikt door samenwerking tussen maatschappelijk werker en degene die hulp vraagt.

Onafhankelijke clientondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe dit geregeld kan worden. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over de zorg die aan u geboden wordt/gaat worden. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. Ook kan de cliëntondersteuner u helpen bij de aanvraag voor ondersteuning zoals bijvoorbeeld voor de WMO. Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. U hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.