TSO Abonnement: € 2,50 per keer

De kosten van een abonnement bedragen € 2,50 per keer. Deze kosten worden per maand achteraf in rekening gebracht middels een factuur.

TSO Flexibele/Incidentele opvang: € 2,50 per keer

De kosten voor losse opvang bedragen € 2,50 per keer waarbij een vast aantal dagen per maand afgenomen moet worden. De TSO medewerker houdt bij wanneer uw kind gebruik maakt van de Tussenschoolse opvang. De gewenste opvang moet minimaal twee weken van te voren bij de TSO- coördinator bekend zijn.

TSO Strippenkaart 5x: € 17,50 per kaart

De TSO medewerker houdt bij wanneer uw kind gebruik maakt van de TSO en streept de strippen af. Geldig voor 5x opvang.

TSO Strippenkaart 10x: € 35,00 per kaart

De TSO medewerker houdt bij wanneer uw kind gebruik maakt van de TSO en streept de strippen af. Geldig voor 10x opvang.

Administratieve verwerking

Uitgangspunt van de berekeningen is dat er 40 weken per jaar wordt overgebleven. Dit is het aantal weken dat een school gemiddeld per schooljaar open is.

Uitzonderingen

  • Het aantal vakantiedagen per jaar voor de verschillende dagen van de week. Dat kan immers per dag van de week verschillend zijn.
  • De verschuiving van het begin van de zomervakantie. Soms begint de zomervakantie al begin juli, soms pas later.
  • Bijzondere dagen van de school, zoals schoolreisje of studiedag.

Wanneer afschrijving

Het bedrag dat voor 40 weken, dus voor een heel schooljaar, moet worden betaald is bij één overblijfdag dus 40 x € 2,50 is € 100,00. Dit brengen we in rekening in de maanden september tot en met december en in de maanden januari tot en met juni, dus 10 maanden, dat is € 10,00 per maand.

Voor alle duidelijkheid: de maanden juli en augustus worden dus NIET in rekening gebracht! Als u zich in de loop van een maand aanmeldt wordt in de eerste maand het bedrag naar rato berekend.