Voor kinderen die tussen de middag op school blijven, biedt Rzijn op verzoek van de basisscholen de Tussenschoolse opvang (TSO). Een vaste team van TSO-medewerkers vangt de kinderen dan tussen de middag op. Na de gezamenlijke lunch spelen ze met de kinderen en organiseren ze activiteiten die passen bij de leeftijd en de interesses van de kinderen. Er zijn speelkisten met spelmateriaal voor binnen en buiten. De TSO-sfeer en activiteiten sluiten aan bij de identiteit van de school.

 

Samenwerking scholen

In de gemeente Westerwolde werkt Rzijn met de volgende scholen samen: CBS De Zaaier, OBS Op d’Esch en CBS Het Gebint. De kwaliteitseisen, organisatorische, pedagogische en financiële afspraken zijn vastgelegd in een contract met de school en in een overblijfprotocol voor de overblijfwerkgroep en de ouders.


Uitgangspunten:

  • vertrouwde gezichten voor op de groepen
  • diverse keuzemogelijkheden uit aanbod van spel-, speel- en knutselmateriaal
  • vaste afspraken, regels en structuur
  • sfeer en gewoonten sluiten zoveel mogelijk aan bij school
  • bij droog weer gaan we altijd even naar buiten