Peuterspeelzaal tarief 2019

De bruto uurprijs is vastgesteld op € 8,02 per uur.

Over dit bedrag kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen of, als u daar niet voor in aanmerking komt, een gemeentelijke toeslag. Zowel de gemeentelijke als de kinderopvangtoeslag wordt berekend via de kinderopvangtoeslagtabel 2019.

Peuters tussen 2 en 2,5 jaar kunnen wel geplaatst worden mits er plek is, maar de gemeente geeft alleen nog subsidie voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.
Dit houdt in dat als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag u zelf de gehele uurprijs van € 8,02 moet betalen tot uw kind 2,5 is. Vanaf 2,5 jaar komt uw peuter in aanmerking voor de gemeentelijke toeslag.
Heeft u wel recht op kinderopvangtoeslag dan kunt u, ook al is uw peuter nog geen 2,5 jaar, over € 8,02 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Bij de peuteropvanglocaties kunt u maximaal twee ochtenden per week afnemen. De maanduren van twee ochtenden peuteropvang zijn 26,66 uur** .

**twee ochtenden van 4 uur per dag = 8 uur per week. 8 uur x 40 schoolweken:12 maanden = 26,66 uur per maand die over twaalf maanden in rekening worden gebracht.

Verlengde peuterspeelzaal opvang

Bij peuteropvang De Speeldoos in Ter Apel bieden we de mogelijkheid om op de dinsdag- en donderdagochtend verlengde opvang af te nemen tot 14.00 uur. Hiermee sluiten we aan bij het continurooster van de meeste scholen in Ter Apel.
Het uurtarief van 12.00 tot 14.00 uur is € 7,40 per uur*.
*2 uur extra per dag = 4 uur per week. 4 uur x 40 schoolweken:12 maanden = 13,33 uur per maand die over twaalf maanden in rekening worden gebracht.

U kunt over deze uren wel kinderopvangtoeslag aanvragen maar de gemeentelijke toeslag geldt voor deze extra uren niet.

VVE indicatie

Voor kinderen met een VVE-indicatie blijft gelden dat voor deze kinderen het 3 de en 4 de dagdeel gratis is. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan vraagt u kinderopvangtoeslag voor 2 dagdelen aan. Het 3de dagdeel en 4de dagdeel VVE ontvangt u gratis. Als u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u voor het 1e en 2e dagdeel de inkomensafhankelijke ouderbijdrage gebaseerd op de kinderopvangtoeslag tabel 2019.
Het 3e en 4e dagdeel ontvangt u gratis.