Op de peuteropvang kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar lekker spelen en al heel wat leren voordat ze naar de basisschool gaan. Ze ontmoeten er leeftijdsgenootjes, leren samen te spelen en te delen.

Aandacht voor taalontwikkeling

Op de peuteropvang is er extra aandacht voor de ontwikkelingsniveaus en dan met name het taalniveau van de kinderen. Dankzij de peuteropvang gaat straks de overgang naar de basisschool bijna ongemerkt en hebben de kinderen een goede basis voor taal, bewegen en samen-doen.

Uitgangspunten

De visie en uitgangspunten van Rzijn ten aanzien van de opvoeding en ontwikkeling van kinderen zijn vastgelegd in het pedagogisch beleid. Hiermee werkt Rzijn aan vier opvoedingsdoelen:

  1. Emotionele veiligheid
  2. Sociale competenties
  3. Persoonlijke competentie
  4. Het eigen maken/overdracht van normen en waarden; socialisatie

Met andere woorden, Rzijn werkt zodanig dat de kinderen het naar hun zin hebben en op hun gemak voelen, leren omgaan en spelen met andere kinderen, zich kunnen ontwikkelen en normen en waarden meekrijgen.

Kennis van taal- en beweegniveau

De omgeving van een peuteropvang is uitdagend, sfeervol en veilig. Op de peuteropvang kunnen peuters kennismaken met de wereld om hen heen, anders dan thuis. De pedagogisch medewerkers weten welk ontwikkelingsniveau bij een bepaalde leeftijd hoort. Mocht één van de kinderen daarin achterblijven, dan wordt dat tijdig gesignaleerd en met de ouders besproken. Ook kunnen ouders bij de pedagogisch medewerkers terecht met opvoedingsvragen.

Dagdelen

Gemiddeld gaan de peuters twee dagdelen per week naar de peuteropvang. Wanneer er extra ondersteuning nodig blijkt, kan een peuter (na overleg met ouders en intern begeleider) vier dagdelen per week naar de peuteropvang komen.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op één van onze peuteropvang locaties!