Rzijn bied ‘pakketten’ aan voor de kinderdagopvang in 2020. Deze zien er als volgt uit:

All-In Pakket 52 weken

– 11 uur per dag x 52 weken (7:00-12:30/12:30-18:00)
Vaste opvang: € 8,17 per uur
Flexibele opvang: € 9,00 per uur*

– 9 uur per dag x 52 weken (8:00-12:30/12:30-17:00)
Vaste opvang: € 9,00 per uur
Flexibele opvang: offerte*

* Bij even/oneven weken opvang hanteren wij het flexibele tarief.

Schoolweken Pakket 40 weken*

– 11 uur per dag x 40 weken (7:00-12:30/12:30-18:00)
Vaste opvang: € 8,50 per uur
Flexibele opvang: offerte**

– 9 uur per dag x 40 weken (8:00-12:30/12:30-17:00)
Vaste opvang: € 8,50 per uur
Flexibele opvang: offerte**

* Geen opvang in de schoolvakanties alleen in de schoolweken
** Bij even/oneven weken opvang hanteren wij het flexibele tarief

Verruimde opvang

Vaste opvang € 14,00 per uur
Flexibele opvang € 14,00 per uur

6:30-7:00 en/of 18:00-18:30 uur

Uitleg Flexibele Opvang

Stichting Rzijn biedt ouders de mogelijkheid om flexibele opvang af te nemen. Daardoor is het ook mogelijk om met wisselende werktijden kinderopvang af te nemen. Flexibele opvang heeft een ander uurtarief dan de reguliere opvang.
Vooraf maken ouders een schatting van het gemiddelde aantal uren afname per maand. Desgewenst kan de medewerker planning adviseren bij het maken deze berekening.
De flexibele uren zijn per maand in te zetten op verschillende dagen en dagdelen. Blijven er aan het eind van de maand opvanguren over, dan kunnen deze worden meegenomen naar de volgende maand. Reeds ingeplande dagdelen kunnen bij afzegging niet worden ingehaald ( bijv. afzegging door ziekte).
Het rooster dient minimaal twee weken van tevoren doorgegeven te worden aan de medewerker planning via a.elzen@rzijn.nu. U bent dan verzekerd van een plaats.
Wilt u op korte termijn iets wijzigen in het rooster dan kan dit alleen als er plek is op de groep. De medewerker planning houdt de ingezette uren bij en stuurt het rooster door naar de groep. U kunt ten alle tijde opvragen hoeveel uren er door u zijn ingezet.
De haal- en brengtijden zijn gelijk aan de vaste opvang.
Mocht de werkelijk afgenomen opvang structureel afwijken van de vooraf vastgestelde opvang, dan is het raadzaam het contract te wijzigen.