Rzijn bied ‘pakketten’ aan voor de kinderdagopvang in 2018. Deze zien er als volgt uit:

Pakket 1 Standaard

11 uur per dag x 52 weken (7:00-12:30/12:30-18:00)
Vaste opvang € 7,10 per uur
Flexibele opvang € 7,40 per uur

Pakket 2 Schoolweken*

11 uur per dag x 40 weken* (7:00-12:30/12:30-18:00)
*geen opvang in de schoolvakanties alleen in de schoolweken
Dit pakket is i.p.v. het 48 weken pakket.
Vaste opvang € 7,45 per uur
Flexibele opvang € 8,00 per uur

Pakket 3a Minder uren

10 uur per dag x 52 weken ( 7:30-12:30/12:30-17:30)
Vaste opvang € 7,25 per uur
Flexibele opvang € 7,75 per uur

Pakket 3b Schooldag

9 uur per dag x 52 weken (8:00-12:30/12:30-17:00)
Vaste opvang € 7,40 per uur
Flexibele opvang € 7,85 per uur

Pakket 4a (pilot) Schoolweken/Minder uren

10 uur per dag x 40 weken (7:30-12:30/12:30-17:30)
Vaste opvang € 7,55 per uur
Flexibele opvang € 8,15 per uur

Pakket 4b (pilot) Schoolweken/Schooldag

9 uur per dag x 40 weken (8:00-12:30/12:30-17:00)
Vaste opvang € 7,65 per uur
Flexibele opvang € 8,25 per uur

Verruimde opvang

6:30-7:00 en/of 18:00-18:30 uur
Vaste opvang € 14,00 per uur
Flexibele opvang € 14,00 per uur

Uitleg Flexibele Opvang

Stichting Rzijn biedt ouders de mogelijkheid om flexibele opvang af te nemen. Daardoor is het ook mogelijk om met wisselende werktijden kinderopvang af te nemen. Flexibele opvang heeft een ander uurtarief dan de reguliere opvang.
Vooraf maken ouders een schatting van het gemiddelde aantal uren afname per maand. Desgewenst kan de medewerker planning adviseren bij het maken deze berekening.
De flexibele uren zijn per maand in te zetten op verschillende dagen en dagdelen. Blijven er aan het eind van de maand opvanguren over, dan kunnen deze worden meegenomen naar de volgende maand. Reeds ingeplande dagdelen kunnen bij afzegging niet worden ingehaald ( bijv. afzegging door ziekte)
Het rooster dient minimaal twee weken van tevoren doorgegeven te worden aan de medewerker planning via a.elzen@rzijn.nu. U bent dan verzekerd van een plaats.
Wilt u op korte termijn iets wijzigen in het rooster dan kan dit alleen als er plek is op de groep. De medewerker planning houdt de ingezette uren bij en stuurt het rooster door naar de groep. U kunt ten alle tijde opvragen hoeveel uren er door u zijn ingezet.
De haal- en brengtijden zijn gelijk aan de vaste opvang.
Mocht de werkelijk afgenomen opvang structureel afwijken van de vooraf vastgestelde opvang, dan is het raadzaam het contract te wijzigen.

Voorbeeld

U neemt 2 dagdelen a 5,5 uur per week af, oftewel minimaal 11 uur per week. Wij brengen 5 weken per jaar in rekening voor kinderdagopvang , dit komt neer op 571,92 uren per jaar. Uw totale uren per jaar worden evenredig verdeeld over 12 maanden, het minimum aantal uren bedraagt zodoende 47,66 uren per maand opvang. Houdt u van een maand opvanguren over, dan worden deze meegenomen naar de volgende maand. Ouders dienen minimaal twee weken van te voren de gewenste dagdelen door te geven aan de administratie, uw kind wordt dan op de afgesproken dagdelen ingeroosterd. Na 3 maanden kan de afname geëvalueerd worden en kan het aantal uren per maand worden aangepast.