Piramide is een Voor- en Vroegschoolse Educatie methode waarin kinderen op een speelse manier worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en dan met name de taalontwikkeling. Piramide is een goede voorbereiding op de basisschool.

Spelend ontwikkelen

Het uitgangspunt is dat kinderen zich spelend ontwikkelen en dat het kind al spelend kan leren. Daarbij zijn de hoeken in het kinderdagverblijf ingericht rondom een bepaald thema. Het thema wisselt regelmatig, bijvoorbeeld als het gaat om de seizoenen of thema’s zoals bijvoorbeeld Kunst, Wonen of Kleding.

VVE

Piramide behoort tot de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en is vooral gericht op taal- en spelend leren.

Klik hier voor meer informatie over methodiek Piramide.