In de oudercommissie van Rzijn kunnen ouders/verzorgers van de kinderopvang meepraten over zaken als kwaliteit, hygiëne, algemeen beleid en dergelijke. Volgens de wet heeft een oudercommissie adviesbevoegdheden. Dit betekent dat de commissie kan adviseren over voorgenomen besluiten van het bestuur aangaande het kwaliteitsbeleid, voedings-aangelegenheden, algemeen beleid op gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, prijzen, beleid met betrekking tot spel – en ontwikkelingsactiviteiten en het klachtenreglement.

Vergadering

De oudercommissie vergadert éénmaal in de zes weken. Ouders kunnen hiervoor onderwerpen inbrengen via oudercommissie@rzijn.nu. De oudercommissie ziet graag vanuit elke opvanglocatie minstens één ouder als lid in de commissie. Wie belangstelling heeft kan een e-mail sturen (oudercommissie@rzijn.nu) of een leidster van de groepen benaderen. U bent meer dan welkom!