Rzijn biedt kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. De kinderdagverblijven bieden het kind een plezierige en veilige gelegenheid om te spelen en te ontwikkelen. Voor ouder(s) betekent dit dat ze met een gerust hart naar hun werk of studie kunnen. 


Spelenderwijs stimuleren

De groepsruimtes en de buitenspeelplaatsen stralen rust uit en zijn schoon. De medewerkers zijn opgeleid om kinderen spelenderwijs te begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling. Dit doen ze met speelgoed en activiteiten die passen bij het niveau van het individuele kind.

Uitgangspunten

De visie en uitgangspunten van Rzijn ten aanzien van de opvoeding en ontwikkeling van kinderen zijn vastgelegd in het pedagogisch beleid. Hiermee werkt Rzijn aan vier opvoedingsdoelen:

  1. Emotionele veiligheid
  2. Sociale competenties
  3. Persoonlijke competentie
  4. Het eigen maken/overdracht van normen en waarden; socialisatie

Met andere woorden, Rzijn werkt zodanig dat de kinderen het naar hun zin hebben en op hun gemak voelen, leren omgaan en spelen met andere kinderen, zich kunnen ontwikkelen en normen en waarden meekrijgen.

Neem een kijkje

U en uw kind zijn van harte welkom om te komen kijken bij één van onze locaties. Op de locaties liggen voor ouders de werkplannen en het ‘Informatieboekje ouders’ ter inzage.