Rzijn biedt Buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Als kinderen naar de basisschool gaan ontstaat er voor het eerst een verdeling tussen ‘vrije tijd’ en ‘schooltijd’. Na de inspanning van school is er tijd voor ontspanning. Werktijden van ouders vallen meestal niet samen met de schooltijden. Daarom kunnen hun kinderen de vrije tijd voor en na school of tijdens de vakanties doorbrengen op de Buitenschoolse opvang van Rzijn.

 

Groepsruimtes

De groepsruimtes zijn zodanig dat de kinderen er naar hartelust kunnen spelen, knutselen, kokkerellen, kletsen of rustig samen iets drinken en huiswerk kunnen maken.

Visie en uitgangspunten

De visie en uitgangspunten van Rzijn ten aanzien van de opvoeding en ontwikkeling van kinderen zijn vastgelegd in het pedagogisch beleid. Hiermee werkt Rzijn aan vier opvoedingsdoelen, namelijk emotionele veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competentie en het eigen maken/overdracht van normen en waarden; socialisatie.

Pedagogisch werkplan

Met andere woorden, Rzijn werkt zodanig dat de kinderen het naar hun zin hebben en op hun gemak voelen, leren omgaan en spelen met andere kinderen, zich kunnen ontwikkelen en normen en waarden mee krijgen. Het beleid is uitgewerkt in een pedagogisch werkplan, op basis waarvan het dagelijks werk wordt uitgevoerd.

Op de locaties liggen voor ouders de werkplannen en het ‘Informatieboekje ouders’ ter inzage.