Cliëntenraad Stichting Rzijn ontvangt Vrijwilligerswaardering

3 juli, 2018

De cliëntenraad van Stichting Rzijn ontving woensdag 20 juni de vrijwilligerswaardering. De cliëntenraad, bestaande uit 6 deelnemers, vergadert meerdere malen per jaar met beleidsmakers van afdeling Welzijn om mee te denken over ontwikkelingen op het gebied van Welzijn. De cliëntenraad fungeert als klankbord en als criticus voor wat betreft de uitvoering van het Welzijnsbeleid door Rzijn. Tijdens het overleg werden de leden verrast met een lekker gebakje bij de koffie, een oorkonde voor hun inzet als vrijwilliger, tweehonderd euro en natuurlijk het welverdiende ‘Vrijwilligers Oké’ keurmerk van het Servicepunt Vrijwilligerswerk. Ook was er voor iedereen een persoonlijk aandenken. De waardering wordt uitgereikt door het Servicepunt Vrijwilligerswerk van Stichting Rzijn en is onderdeel van het Vrijwilligersbeleid in opdracht van de Gemeente Westerwolde.