Rzijn bied ‘pakketten’ aan voor de kinderdagopvang in 2018. Deze zien er als volgt uit:

Pakket 1 Standaard

11 uur per dag x 52 weken (7:00-12:30/12:30-18:00)
Vaste opvang € 7,10 per uur
Flexibele opvang € 7,40 per uur

Pakket 2 Schoolweken*

11 uur per dag x 40 weken* (7:00-12:30/12:30-18:00)
*geen opvang in de schoolvakanties alleen in de schoolweken
Dit pakket is i.p.v. het 48 weken pakket.
Vaste opvang € 7,45 per uur
Flexibele opvang € 8,00 per uur

Pakket 3a Minder uren

10 uur per dag x 52 weken ( 7:30-12:30/12:30-17:30)
Vaste opvang € 7,25 per uur
Flexibele opvang € 7,75 per uur

Pakket 3b Schooldag

9 uur per dag x 52 weken (8:00-12:30/12:30-17:00)
(schooldag) Vaste opvang € 7,40 per uur
Flexibele opvang € 7,85 per uur

Verruimde opvang

6:30-7:00 en/of 18:00-18:30 uur
Vaste opvang € 14,00 per uur
Flexibele opvang € 14,00 per uur

Uitleg Flexibele Opvang

Stichting Rzijn biedt ouders de mogelijkheid om flexibele opvang af te nemen. Deze uren zijn flexibel per maand in te zetten op verschillende dagen en dagdelen. Mocht u een week geen gebruik maken van de kinderopvang, dan kunt u in één van de daaropvolgende weken twee dagen per week gebruik maken van de opvang.

Voorbeeld

U neemt 2 dagdelen a 5,5 uur per week af, oftewel minimaal 11 uur per week. Wij brengen 5 weken per jaar in rekening voor kinderdagopvang , dit komt neer op 571,92 uren per jaar. Uw totale uren per jaar worden evenredig verdeeld over 12 maanden, het minimum aantal uren bedraagt zodoende 47,66 uren per maand opvang. Houdt u van een maand opvanguren over, dan worden deze meegenomen naar de volgende maand. Ouders dienen minimaal twee weken van te voren de gewenste dagdelen door te geven aan de administratie, uw kind wordt dan op de afgesproken dagdelen ingeroosterd. Na 3 maanden kan de afname geëvalueerd worden en kan het aantal uren per maand worden aangepast.